វិញ្ញាបនប័ត្រ

គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានបំពាក់យ៉ាងល្អនិងការគ្រប់គ្រងគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការផលិតអាចឱ្យយើងធានានូវការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនសរុប។ ក្រៅពីនេះយើងនិងរោងចក្រដៃគូរបស់យើងបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001, TS16949 ។

ce17