ការបង្ហាញរោងចក្រ / ឃ្លាំង

គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៤,០០០ ម៉ែត្រការ៉េពេលនេះយើងមានបុគ្គលិកជាង ១៥ ក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវពិសេសក្នុងអាជីវកម្មនាំចេញដែលតួលេខលក់ប្រចាំឆ្នាំដែលលើសពី ៨០ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ មានផលិតផលដែកជាង ៤ ម៉ឺនតោនត្រូវបាននាំចេញហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងនាំចេញ ១០០% ផលិតកម្មរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក។