ករណី

សណ្ឋាគារ Burj Al Arab

Burj Al Arab Hotel

ផ្ទះល្ខោនអូប៉េរ៉ាស៊ីដនី

Sydney Opera House

វ៉ាងជីងសូ

Wangjing SOHO

មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ជាតិ

National Convention and Exhibition Centre

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងសៀងហៃខាងត្បូង

South Shanghai Railway Station

ពិព័រណ៌ពិភពលោកអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត

World expo Saudi pavilion

អគារ Jinmao

Jinmao Tower

អគារមជ្ឈមណ្ឌលសៀងហៃ

Shanghai Centre Tower

ស៊ីណូប៉ិច - ឡង

SINO PEC - LNG